Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία και η απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 μέσω διαδικτύου με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην διεύθυνση 936 184 470 78

Ορκωμοσία φοιτητών 5-3-2021