Την Τετάρτη  24/2/2021 και ώρα 17:30  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τζεβελέκη Ελένης με θέμα: «Φορολογική και λογιστική παρακολούθηση παραγωγικής και εμπορικής επιχείρησης ¨περίπτωση Χατζηγαβριήλ Αναστάσιος¨», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη Χρήστο , Κεχρή Ευάγγελο  και Καραγιώργο Αλκιβιάδη . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 936 184 470 78.

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τζεβελέκη Ελένης