Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ταΐρης Ιωάννης

Την Τετάρτη  24/2/2021 και ώρα 17.00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταΐρη Ιωάννη  με θέμα: «Μελέτη πορείας με χρήση αριθμοδεικτών του κατασκευαστικού κλάδου. Η περίπτωση της εταιρείας Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.ΤΕ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη Χρήστο , Κεχρή Ευάγγελο  και Καραγιώργο Αλκιβιάδη . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 936 184 470 78.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top