Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ταμπούρης Ιωάννης

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταμπούρη Ιωάννη με θέμα: «Συγχωνεύσεις και λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών κατά και μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο και Καραγιώργο Αλκιβιάδη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 936 184 470 78.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top