Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιά

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.45 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιάς με θέμα: «Παράγοντες που ενισχύουν την ποιότητα της σχέσης μεταξύ του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των ελεγχόμενων φορέων επιχειρήσεων », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο και Καραγιώργο Αλκιβιάδη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 936 184 470 78.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top