Την Πέμπτη  13/5/2021 και ώρα 11:30  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σερέτη Μαρίας με θέμα: «Το νέο Δημόσιο Μανατζμεντ στην Ελληνική Επικράτεια», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Καραβασίλη Ιωάννη, Βρανά Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

 

 

Την Τετάρτη  14/4/2021 και ώρα 19:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κάρτζια Νικολάου με θέμα: «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των εταιρειών Κάρτζιας Γ. ΑΕ, Τσακίρης Family AE και Χρυσά Αυγά ΑΕ με την χρήση αριθμοδεικτών για τα έτη 2010 – 2016», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παντελίδη Παναγιώτη ,Κωνσταντινίδη Χρήστο   και Παζάρσκη Μιχαήλ  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93301690155.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Σερέτη Μαρίας