Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Νικολάου Σάββα με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Νικολάου Σάββα