Η εισήγηση του κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη στο μάθημα Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Μαίου στην αίθουσα ΖΟΟΜ με αριθμό 933 0169 0155

Αναπλήρωση μαθήματος Πέμπτης 13/5/2021