Αναπλήρωση Μαθήματος “Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών”

Η εισήγηση του κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη στο μάθημα Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Μαίου στην αίθουσα ΖΟΟΜ με αριθμό 933 0169 0155

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top