Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Χουχούλης Μάριος

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 18:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Χουχούλη Μάριου με θέμα: «Η σύνδεση των παραγωγών με τις ομάδες παραγωγών και η σύνδεση αυτών με την αγορά», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Τσουρέλα Μαρία, Μουζά Άννα Μαρία, Δελιάς Παύλος . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top