Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κουτλούμπαση Γλυκερία

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουτλουμπάση Γλυκερίας με θέμα: «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου στην Ελλάδα », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:  Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη, Δρογαλά Γεώργιο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top