Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μάρκου Παναγιώτα

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μάρκου Παναγιώτας με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση των αγροτικών συνεταιρισμών Νομού Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Παντελίδη Παναγιώτη, Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top