Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μυστιλόγλου Βασιλική

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μυστιλόγλου Βασιλικής με θέμα: «Η υγειονομική κρίση και οι εργασιακές μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου της εστίασης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Μουζά Άννα Μαρία, Δελιάς Παύλος, Τσουρέλα Μαρία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top