Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Παπαδόπουλος Γεώργιος

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαδόπουλου Γεώργιου με θέμα: «Εξόρυξη κοινωνικών δικτύων με χρήση μεθόδων της εξόρυξης διαδικασιών : μια εφαρμογή σε διαδικασίες Δημόσιας Διοίκησης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δελιάς Παύλος, Μουζά Άννα Μαρία,  Τσουρέλα Μαρία.. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top