Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Σαβρακίδου Κωνσταντίνα

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαβρακίδου Κωνστανίνας με θέμα: «Αλλαγές στις διαδικασίες στις επιχειρήσεις τροφίμων λόγω covid», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Μουζά Άννα Μαρία, Δελιάς Παύλος, Τσουρέλα Μαρία.. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top