Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Συλλαιδόπουλος Παύλος

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Συλλαιδόπουλου Παύλου  με θέμα: «Συγκριτική Μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων την περίοδο 2008-2018 με τη χρήση αριθμοδεικτών ρευστότητας και αποδοτικότητας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Παντελίδη Παναγιώτη, Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top