Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Βαγενά Χρυσάνθη

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βαγενά Χρυσάνθης με θέμα: «Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top