Την Πέμπτη 17/6/2021 και ώρα 12:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αναγνωστίδου Αποστολίνας Μαρίας με θέμα: «Η ελεγκτική ως όργανο πρόληψης και καταστολής της λογιστικής απάτης στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική, Καραγιώργο Αλκιβιάδη.Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 97579610246

Παρουσίαση Διπλωματικής Αναγνωστίδου Αποστολίνας Μαρίας