Την Πέμπτη 17/6/2021 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σοφίτση Ελευθέριου με θέμα: «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce): Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Καταστήματος βιβλιοχαρτοπωλείου», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική, Καραγιώργο Αλκιβιάδη.Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 97579610246

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Σοφίτση Ελευθέριου