Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:40 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αγγελόπουλου Νικόλαου με θέμα: «Η επίδραση του Covid 19 στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στη συμπεριφορά του καταναλωτή » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική, Κεχρή Ευάγγελο, Κωνσταντινίδη Χρήστο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Αγγελόπουλου Νικόλαου