Ολοκλήρωση Δεύτερης Φάσης Αξιολόγησης Υποψηφίων 2021-22

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίοου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Τα αποτελέσματα σημειώνονται στους πίνακες που ακολουθούν στο τέλος της ανακοίνωσης και πιο συγκεκριμένα: (α) στον Πίνακα Α, σημειώνονται οι επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά, (β) στον Πίνακα Β, οι επιλαχόντες κατά σειρά αξιολογικής κατάταξης και (γ) στον Πίνακα Γ, οι υποψήφιοι, που αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής, επειδή δεν προσήλθαν στη συνέντευξη ή δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα παραστατικά για τη συμπλήρωση του φακέλου της υποψηφιότητας τους.

Για τη διαδικασία της εγγραφής σημειώνονται τα εξής :

Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση, ποσό δηλαδή 600€, που αντιστοιχεί στο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό: GR89 0172 2570 0052 5704 7821 761 της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημού της Ελλάδος. Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση του ποσού είναι το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και η διευκρίνιση ότι πρόκειται για «Α’ δόση, Α’ εξαμήνου, για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Ως αποδεικτικό της κατάθεσης των διδάκτρων θα χορηγείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Γραμμάτιο Είσπραξης από την Οικονομική Υπηρεσία της Επιτροπής Ερευνών, η οποία θα αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από την Αναφορά Κίνησης του Λογαριασμού, που της αποστέλλεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παραλαμβάνουν το Γραμμάτιο Είσπραξης από τη γραμματεία του ΠΜΣ μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων. Σημειώστε επίσης ότι η Β’ δόση των διδάκτρων, ποσό δηλαδή 600€, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, καταβάλλεται “…μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής ερευνών του ΔΙΠΑΕ και την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του ΠΜΣ”.

Στη συνέχεια πρέπει να αποστείλουν:

Α) με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pms.dioikisi@cm.ihu.gr μέχρι την Παρασκευή 17/09 το έντυπο 7 (δήλωση ατομικών στοιχείων) σε μορφή word με τίτλο έγγραφου το όνομα σας (π.χ. Τραμβαλίδου Πόπη.doc) και

Β) με courier έως και την Πέμπτη 23/9 (α) την απόδειξη της κατάθεσης, (β) συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ, (γ) φωτοτυπία της ταυτότητά τους και (δ) μία (1) φωτογραφία στη διεύθυνση :

ΔΙ.ΠΑ.Ε Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Γραμματεία Όργάνωσης και Διοίκησης
Τερμα Μαγνησίας
62124 Σερρες
Υπόψιν Σεφερίδου Ιωάννας

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας και να ευχηθώ πετυχημένες και ουσιαστικές σπουδές στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας. Σε κάθε περίπτωση και αν για κάποιους από τους υποψήφιους εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θέματα, που προκαλούν ερωτηματικά ή/και απορίες, θα τους παρακαλούσα να μη διστάσουν να επικοινωνήσουν μαζί μου (e-mail: kehris@ihu.gr) για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ
Δρ. Κεχρής Ευάγγελος
Καθηγητής

Πίνακας Α : Επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Επώνυμο Όνομα Κινητό
ΑΝ… ΕΥ… …911
ΑΠ… ΠΑ… …996
ΒΑ… ΦΩ… …264
ΓΙ… ΖΩ… …322
ΓΚ… ΙΩ… …700
ΔΗ… ΔΗ… …825
ΔΡ… ΑΣ… …028
ΖΑ… ΑΘ… …628
ΘΕ… ΑΡ… …792
ΘΕ… ΝΙ… …420
ΚΑ… ΒΑ… …550
ΚΑ… ΜΑ… …387
ΚΑ… ΑΝ… …412
ΚΛ… ΝΑ… …383
ΚΟ… ΜΙ… …306
ΚΟ… ΔΗ… …228
ΚΥ… ΣΤ… …327
ΛΙ… ΣΤ… …992
ΜΑ… ΑΝ… …150
ΜΑ… ΧΡ… …470
ΜΙ… ΣΟ… …297
ΜΟ… ΚΛ… …662
ΜΠ… ΑΓ… …132
ΜΩ… ΦΩ… …230
ΝΤ… ΑΛ… …901
ΠΕ… ΚΥ… …915
ΣΑ… ΜΕ… …310 [1]
ΣΑ… ΑΘ… …610
ΣΙ… ΑΘ… …987
ΣΤ… ΔΗ… …412
ΤΟ… ΑΛ… …595
ΤΣ… ΑΛ… …598
ΤΣ… ΚΩ… …542
ΧΑ… ΣΤ… …461
ΧΑ… ΟΥ… …485

Πίνακας Β : Επιλαχόντες ακ. έτους 2021-22 (κατά σειρά αξιολογικής κατάταξης)

α/α Επώνυμο Όνομα Κιν τηλ.
1 ΞΕ… ΜΑ… …118
2 ΣΤ… ΕΥ… …433
3 ΤΟ… ΧΡ… …808
4 ΤΟ… ΑΘ… …786

 

Πίνακας Γ : Υποψήφιοι που αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής [2]

Επώνυμο Όνομα Κινητό
ΖΗ… ΑΙ… …591
ΘΕ… ΔΙ… …726
ΘΕ… ΑΘ… …397
ΚΑ… ΜΕ… …429
ΚΟ… ΓΕ… …929
ΚΟ… ΠΟ… …762
ΜΕ… ΒΙ… …287
ΠΑ… ΕΛ… …560
ΡΙ… ΓΕ… …551
Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top