Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Καδής Αλέξανδρος

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καδή Αλέξανδρου με θέμα: «Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή της στην καταναλωτική συμπεριφορά » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική, Κεχρή Ευάγγελο, Κωνσταντινίδη Χρήστο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top