Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κρέτση Μιχαέλα

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κρέτση Μιχαέλας με θέμα: «Ποιότητα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Ανάλυση περίπτωσης του ιστoτόπου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης e-Άδειες » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική, Γιοβάνη Νικόλαο, Κωνσταντινίδη Χρήστο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top