Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ξανθή Παναγιώτα

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ξανθή Παναγιώτας με θέμα: «Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η συμβολή της στη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη Χρήστο,Βράνα Βασιλική, Κεχρή Ευάγγελο . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top