Ανακοινώνεται ότι οι επόμενες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν τις δύο τελευταίες εβδομάδες Ιανουαρίου 2022 (17/1 – 21/1 και 24/1 – 28/1)

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών