Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αποστολίδου Αντωνία

Την Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αποστολίδου Αντωνίας με θέμα: «Πως επηρεάζουν οι σύγχρονες μορφές διαφήμισης μέσω Social Media την αγοραστική συμπεριφορά με θεμιτά ή αθέμιτα μέσα – Απόψεις των καταναλωτών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Τσουρέλα Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή Ευάγγελο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top