Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κυριαζής Παναγιώτης

Την Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 18.20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κυριαζή Παναγιώτη με θέμα: «WFM WORKFORCE MANAGEMENT» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κεχρή Ευάγγελο, Δημητριάδη Σωτήριο και Τσουρέλα Μαρία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top