Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Σερέτη Χρυσούλα

Την Τρίτη 25/1/2022 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σερέτη Χρυσούλας με θέμα: «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη, Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top