Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Σίσκος Στέργιος

Την Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 18.40 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σίσκου Στέργιου με θέμα: «Εισαγωγή στην Κατασκευή και Λειτουργία των Ανυψωτικών Συστημάτων» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κεχρή Ευάγγελο, Δημητριάδη Σωτήριο και Τσουρέλα Μαρία, . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top