Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Σύρπας Αλέξανδρος

Τη Δευτέρα 28/2/2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του ΜΒΑ , θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Σύρπα Αλέξανδρου με θέμα «Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου. Μια εμπειρική έρευνα.» Η τριμελής επιτροπή θα αποτελείται από τους Βρανά Βασιλική, Κεχρή Ευάγγελο και Καραβασίλη Ιωάννη.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top