Την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 17.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Μπαλαμπάνη Μαγδαληνής με θέμα: «Η επιρροή και η επίδραση των influencers και του Influence marketing στην αντίληψη και στη συμπεριφορά- αγοραστική δύναμη των καταναλωτών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη , Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Μπαλαμπάνη Μαγδαληνής