Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αρβανιτίδου Μαρία

Την Τρίτη 29/3/2022  και ώρα 16.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αρβανιτίδου Μαρίας  με θέμα: «Επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία επώνυμου brand γυναικείων ρούχων και την προώθησή του μέσω e-shop και social media.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Βράνα Βασιλική, Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top