Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 14.30   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της   Χατζηπανταζή Βασιλική με θέμα: «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση και Λειτουργία Προβατοτροφικής Μονάδος στο Νομό Σερρών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Μουζά Άννα Μαρία . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσιαση Διπλωματικής Χατζηπανταζή Βασιλικής