Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μαλακός Ιωάννης

Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 14.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του  Μαλακού Ιωάννη  με θέμα: «Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Συμβολή των Σχολικών Πληροφοριακών Συστημάτων και των Δικτυακών Τόπων στη Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κεχρή Ευάγγελο, Καραβασίλη Ιωάννη, Μουζά Άννα – Μαρία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top