Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μποστανίδης Περικλής

Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 15.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μποστανίδη Περικλή  με θέμα: «Παράγοντες παρακίνησης στον εργασιακό χώρο. Μελέτη περίπτωσης της Fibran.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα- Μαρία , Κεχρή Ευάγγελο και Δημητριάδη Σωτήριο.  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top