Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 15.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πουλτουρζίδη Γεώργιου    με θέμα: «Ανάλυση συγχωνεύσεων και μέτρηση της λογιστικής επίδοσης εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους, Παζάρσκης Μιχαήλ   , Μουζά Άννα Μαρία και Χαψά Ξανθίππη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πουλτουρζίδη Γεώργιου