Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αλευράς Κωνσταντίνος

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 16.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αλευρά Κωνσταντίνου   με θέμα: «Διερεύνηση της εξ΄αποστάσεως συνέντευξης σε περίοδο covid. H άποψη των υποψήφιων σε αναζήτηση εργασίας» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους  Μουζά Άννα Μαρία, Παζάρσκης Μιχαήλ    και Χαψά Ξανθίππη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top