Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αχιλλεύς Κωνσταντίνος

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 16.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αχιλλεύς Κωνσταντίνου με θέμα: «Οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής από την χρήση βιοαερίου. Μελέτη περίπτωσης της εταιρίας ΄Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.΄» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους  Μουζά Άννα Μαρία, Παζάρσκης Μιχαήλ    και Χαψά Ξανθίππη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top