Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Φιλιππίδου Χριστίνα

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 14.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Φιλλιπίδου Χριστίνας   με θέμα: «Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά την περίοδο της πανδημίας Covid- 19» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους, Χαψά Ξανθίππη, Μουζά Άννα Μαρία και Παζάρσκη Μιχαήλ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top