Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Σαλμάς Σωτήριος

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 14.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σαλμά Σωτήριου με θέμα: «Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δημητριάδης Σωτήριος , Χαψά Ξανθίππη και  Μουζά Άννα Μαρία . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top