Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Σαββαΐδου Χριστίνα

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 15.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββαΐδου Χριστίνας   με θέμα: «Απόψεις των Επαγγελματιών Υγείας, που απασχολούνται σε εμβολιαστικά κέντρα, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους στο πλαίσιο της προάσπισης της δημόσιας υγείας από την πανδημία Covid-19» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους, Χαψά Ξανθίππη, Μουζά Άννα Μαρία και Παζάρσκης Μιχαήλ  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top