Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 παρατείνεται έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών