Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μωυσιάδης Λάζαρος

Την Πέμπτη  7/7/2022  και ώρα 18.20  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μωυσιάδη Λάζαρου με θέμα: «Νέες τάσεις στην τηλεργασία: Η τηλεργασία και η αυτοματοποίηση της εργασίας στην εποχή του Covid-19 » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Φραγκίδη Γαρύφαλλο , Παντελίδη Παναγιώτη  , και  Παζάρσκη Μιχαήλ  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top