Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022

Τα μαθήματα τα οποία θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι τα παρακάτω:

Τετάρτη 14/9/2022 Διοικητική Οικονομική ώρα 17:30

Πέμπτη 15/9/2022 Βελτιστοποίηση στη λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ώρα 17:00

Πέμπτη 15/9/2022 Διοίκηση Παραγωγής ώρα 19:00

Πέμπτη 22/9/2022 Λογιστική ώρα 18:00

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top