Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 4.50  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γκιλινάκη Δήμητρας με θέμα: «Η επίδραση του Covid19 στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική, Μουζά Άννα, και Καραγιώργο Αλκιβιάδη  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155 .

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας της Γκιλινάκη Δήμητρας