Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Καστανιώτης Γεώργιος

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καστανιώτη Γεώργιου με θέμα: «Η αξιοποίηση του marketing από τις κατασκευαστικές εταιρείες με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου τους σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Γιοβάνη Νικόλαο και Τσουρέλα Μαρία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top