Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μέλλιος Αθανάσιος

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 6.00  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μέλλιου Αθανάσιουμε θέμα: «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ στην Ηλεκτρονική (Digital) εποχή.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Τσουρέλα Μαρία και Βράνα Βασιλική. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top