Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Πολυμεράκη Ελένη

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 4.40  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πολυμεράκη Ελένης με θέμα: «Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Δημόσιο Τομέα: Η μελέτη περίπτωσης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα, Βράνα Βασιλική και Καραγιώργο Αλκιβιάδη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top