Η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.00. Οι απόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του αμφιθεάτρου μισή ώρα νωρίτερα για τα διαδικαστικά και να έχουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (όσοι διαθέτουν)προκειμένου να την καταθέσουν.

Related: irish immigration to quebec, kinetic power plant hoax, mahal kita in ivatan language, accident on 68 today in brown county, ohio, spirit credit card login, 107 maple ave, greenwich, ct, tampa bay recent obituaries, a walk on the beach poem analysis, what happened to emilie autumn, door jamb kit, shark attack california 2022, fleming’s military discount, consultants at prince charles hospital, merthyr tydfil, plymouth, ma shooting today, starbucks coffee tasting pairings,Related: ozone therapy cured me, katrina williams frank williams wife, 927 n sycamore ave los angeles, ca 90038, is edamame a starchy vegetable, violet chachki and katya relationship, goldman sachs hedge fund conference 2022, directions to oatman, arizona, how do i add money to my corrlinks account, tf2 cosmetic loadout generator, non specific non obstructive bowel gas pattern, rheem water heater gas control or valve failure, rare australian coins $2, jeopardy contestants 2022, what kind of cancer did nancy kulp have, newport emergency medical group billing,Related: tesla jobs austin entry level, pecan grove apartments, arcadian health plan provider portal, plab 2 results dates 2021, noah grimes memorial fund, mazda electric power steering, rain bird sprinkler system not turning on, zack snyder’s justice league parts timestamps, why did gary burghoff leave mash, puns in twelfth night act 1, scene 3, john christner trucking worst, how to make ripple wine, facts about john murphy sock, 12 foot playground slide, clergy moves hexham and newcastle,Related: oakwood apartments documentary, fidelis care provider login, tornado warning monroe nj, italian meat pie recipe ground beef, what happens if a sociopath meets a sociopath, how old is nehemiah persoff, woodland public schools salary schedule, obituaries last 30 days lexington, kentucky, fort meade gate hours, why are new mexico speed limits so slow, how much do you get paid to be on botched, which country beauty standards do i fit quiz, where does evan hafer live, aoxomoxoa we ate the acid, mike bender release and hold,
Ορκωμοσία 26ης Ιανουαρίου 2023