Την Παρασκευή 24/3/2023 και ώρα 11.00 π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αλεβιζάκη Χρυσούλας με θέμα: «Η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Κεχρή Ευάγγελο  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078 .

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Αλεβιζάκη Χρυσούλας